Bestuur / Train(st)ers

Bestuur

Voorzitter: Frederique Alberts

Penningmeester: David Smeets

Secretaris: Emmie Bogaart

Communicatie: Emmie Bogaart

Ledenadministratie: Lianne Maas

Algemeen lid: Marieke Thijs & Rik Meessen

Contactpersoon train(st)ers – bestuur:
Emmie Bogaart
Lianne Maas

Train(st)ers
Lianne Maas
Tessa de Ruijter
Ilse Aalpol
Daphne Thijs
Anna Wielders