Bestuur / Train(st)ers

Bestuur

Voorzitter: Frederique Alberts

Penningmeester: Marieke Thijs

Ledenadministratie: Lianne Maas

Communicatie: Charlotte van de Laar

Secretaris: Charlotte van de Laar

Contactpersoon Train(st)ers – bestuur:
Charlotte van de Laar
Lianne Maas

Train(st)ers
Lianne Maas
Resy van Iersel
Wil Langenhuysen
Tessa de Ruijter
Mackenzie Hekkens