Bestuur / Train(st)ers

Bestuur 

Voorzitter: Frank de Ruijter

Secretaris: Frank de Ruijter

Penningmeester: Carla Essing

Ledenadministratie: Astrid van Lierop

Contactpersoon Train(st)ers – bestuur:
Henk Thijssen
Hanneke Duisters

Train(st)ers
Miranda van den Eijnden
Lianne Maas
Resy van Iersel
Wil Langenhuysen